X

熱門

古今風雲人物

簡介

GIST


介紹古今中外的已故人物,透過這些傳奇人物的風雲事跡,加深大家對歷史的認識。


《古今風雲人物》
逢星期六晚八時至八時半,香港電台第一台播出。

主持:張偉國、麥勁生、曾卓然、羅永生

編導︰馮傑
監製:陳燕萍
香港電台文教組製作

最新

LATEST
23/03/2019

漢光武帝 (四)︰統一天下

|
劉秀在河北得到邊郡將領(所謂「北道主人」)及地方豪族的支持,終於擊敗控制邯鄲的王郎,成為河北之主,並且降服、收編河北最大的民變隊伍「銅馬賊」,實力大增,被稱為「銅馬帝」。更始三年(公元25年)六月二十二日,劉秀在鄗城登上皇帝位,改年號為「建武」,宣告恢復漢朝。鄗城,今日稱為石家莊市藁城區(藁、鄗是同一字的不同寫法,音稿),西漢時是真定國的屬縣。稱帝後第二年,遷都洛陽,由於劉秀受當時風俗影響,深信五行相生相剋,認為漢朝屬「火德」,洛陽水字旁,對火德不利,所以改寫成「雒陽」。

稱帝之後,劉秀致力於平定天下亂局,首先是派鄧禹、馮異領兵進入關中。當時關中各地經更始帝及赤眉兵大肆擄掠、破壞,殘破不堪,據《後漢書.鄧禹傳》所記:「是時三輔(指長安及周邊各郡)連覆敗,赤眉所過殘賊,百姓不知所歸。聞禹乘勝獨剋而師行有紀(聽聞鄧禹一路打勝仗而且軍隊前進時有紀律),皆望風相攜負以迎軍,降者日以千數,衆號百萬」,但鄧禹不敢直接攻長安與赤眉決戰,《後漢書.馮異傳》記述:「時赤眉、延岑暴亂三輔,郡縣大姓各擁兵衆,大司徒鄧禹不能定,乃遣異代禹討之」,先後蕩平赤眉、張步、隗囂等割據勢力。在收復關中、隴西諸郡過程中,得到王莽末年割據涼州(今甘肅省西部河西走廊,管轄武威、張掖、酒泉、敦煌等郡)的竇融率兵相助,平隴右後,竇融又上表要求放棄割據,於建武五年(公元29年)率領部下酒泉太守梁統、金城太守厙鈞、張掖都尉史苞、酒泉都尉竺曾、敦煌都尉辛肜等入朝定居雒陽。同時,又平定控制東方,自稱皇帝的梁王劉永;又擊敗借匈奴之力割據北方邊疆五原、朔方、雲中、定襄、鴈門五郡的盧芳;又擊破雄據隴西,反覆無常的隗囂(隗,姓,音蟻,又有讀葵;囂,音梟);建武十二年底(公沿36年),大將吳漢攻克成都,割據今四川、重慶稱帝的公孫述政權滅亡,東漢統一全國。
|

23/03/2019 - 足本 Full (HKT 20:05 - 20:32)

重溫

CATCHUP
X

凱撒大帝 (二)︰寡頭誕生

|
公元前二世紀中期,羅馬共和完成征服馬其頓的創舉,勢力亦延伸至希臘全境到小亞細亞。但隨著國土疆域愈見廣闊,戰爭發動的距離愈來愈遠,一直依賴意大利本土戰力的羅馬軍隊,漸漸因連年徵戰,土兵死傷耗損而難以補充。加之羅馬公民同一時間是土兵、財產擁有者和農場主,大量的死傷直接造成農業打擊,而且土兵亦無力再自行準備武器。徵兵制失效之後,軍隊於是改行募兵制,容許貧民參與軍隊,亦提高軍餉,延長服役年期等等,向職業軍人的方向轉變。但同時軍隊效忠的對象,亦由共和國轉為統帥。

平民派領袖將軍蓋烏斯•馬略,承擔起抵禦日耳曼人侵略的責任,改革老化的軍事體系。但戰勝以後,馬略依仗其軍力,繼續執政。其後,貴族派的軍人統帥盧基烏斯•科爾內利烏斯•蘇拉,起來與馬略爭權。公元前88年,蘇拉與馬略兩派人馬公然在羅馬作正面軍事衝突,雖然兩次戰事最後都得到解決,但此後,羅馬共和體制的威信已經大不如前。

公元前82年,蘇拉在戰勝黑海南部的本都王國後,全力與馬略的餘黨對決,在手下龐培、克拉蘇等將領幫助下,蘇拉成為終身獨裁官,殺死大批政敵,恢復了元老院的權威,同時大力限制保民官的權力。在凱撒橫空出世的前夜,羅馬早已隨風舞擺,更大的變革即將出現。
|

香港電台第一台

12/01/2019 - 足本 Full (HKT 20:05 - 20:32)

  • 網站獲奬:

  • 在新分頁開啟第五屆傳媒轉型大獎
  • 在新分頁開啟2014優秀網站選舉十大優秀網站