X

Hot Search

我是你的後援會 我是你的後援會

  我是你的後援會

  簡介

  GIST

  Presenters:波盛,阿一

  阿一、波盛,一高一低,一肥一瘦,唯一共通點,乃同樣是「毒男」。

  「毒男」的志願,是參加「妳」的後援會,為妳遮風擋雨,為妳兩脇插刀,妳願意來聽我們表白嗎?

  最新

  LATEST
  14/07/2018
  相片集
  相片集

  激嬲Rose Ma你只要好Man咁攬實佢佢就冧晒?!

  【世界盃你死我亡遊戲】
  波盛估法國嬴,阿一「被」估克羅地亞嬴。輸左下星期要比對方摑一巴!

  【JQ傾 撳住拎】
  Rose Ma表示好鍾意大男人。若果激嬲左佢,只要好Man咁一手攬實佢就得?

  【波盛阿一長又長 我倆友誼比她長】
  見簡淑兒就好似周年聚會咁。
  今次仲變讀書會,
  原來Jessica好鍾意睇心靈雞湯類嘅書。

  14/07/2018 - 足本 Full

  重溫

  CATCHUP
  05 - 07
  2018
  RTHK Radio 2

  14/07/2018

  07/07/2018

  30/06/2018

  23/06/2018

  16/06/2018

  09/06/2018

  02/06/2018

  26/05/2018

  19/05/2018

  12/05/2018

  X