X

熱門

大學站 大學站

  簡介

  GIST

  主持人:紫龍、Jubo

  TeenPower與大專聯校廣播協會(JUBO)合作;
  分享大學生活的一點一滴。

  最新

  LATEST
  14/02/2018

  情人節放閃:單身狗拒絕傷害


  今集紫龍同三位單身主持洛緣﹑小玉同Cici講下佢地點過情人節。香港消費咁貴,情人節要買禮物同食飯,各對情侶準備好出血未?


  〈街頭訪問〉

  邊個話情人節一定喺男方比錢,等大學生們同大家分享點過一個難忘嘅情人節!


  〈聲音專欄〉

  好耐無見嘅小玉原來上咗莊,等佢同大家講吓佢嘅近況啦!


  14/02/2018 - 足本 Full

  重溫

  CATCHUP
  X
  • 網站獲奬:

  • 在新分頁開啟第五屆傳媒轉型大獎
  • 在新分頁開啟2014優秀網站選舉十大優秀網站