X

熱門

  文化花園

  簡介

  GIST

  主持人:夏妙然、宣柏健

  編導:李慧妍
  監製:夏妙然

  最新

  LATEST
  27/02/2020

  文化花園:墨西哥與孟加拉

  今集文化花園帶大家去到北美嘅墨西哥,探索當地古文明,仲會走到孟加拉國,了解伊斯蘭教文化。

  主持夏妙然邀請孟加拉國駐港總領事Mehdi Hasan介紹孟歷新年,國花睡蓮和俚語;而SiS樂印姊妹亦會講解當地嘅社交禮儀。另外,嘉賓主持紀曉華就會介紹墨西哥嘅異國風情同宗教迷信;仲會有歌手菊梓喬HANA分享墨西哥附近嘅美國街頭藝術文化同busking 體驗,所以記得收聽香港電台第五台,逢星期四晚九點,文化花園!


  27/02/2020 - 足本 Full (HKT 21:00 - 22:00)

  第一部份 Part 1 (HKT 21:04 - 22:00)

  Part 2

  重溫

  CATCHUP
  X

  文化花園 : 韓國

  主持人:夏妙然、宣柏健

  韓國- 駐香港及澳門韓國總領事教潮語- 我們的小確幸

  今天的文化花園和大家介紹一個近年來在全球掀起一陣熱潮的國家——韓國。 主持夏妙然專訪駐香港及澳門韓國總領事金元辰,  
  他表示,踏入十月韓國和香港都即將有帶有濃濃韓國文化的大型活動,宣揚韓國文化活力和多彩的一面。金領事亦點出韓國的年輕一代喜歡縮寫字詞去製造潮語,例如「小確幸」意思是「很小但是保證幸福」。 嘉賓主持宣柏健為我們推薦了國立民俗博物館,博物館除了展出古代韓國生活的日常外,還有一條 「追憶的街道」,展示60-80年代的時代面貌和年輕潮流,是集遊樂、打卡、和進一步了解認識韓國文化於一身的地方。雖然韓國也是在亞洲,生活習慣卻會與我們香港人很不同。

  另外連詩雅特別指出韓國人不主張拿起碗扒飯,因為覺得只有乞丐或者窮人才會這樣吃。

  香港電台第五台

  10/10/2019 - 足本 Full (HKT 21:04 - 22:00)

  • 網站獲奬:

  • 在新分頁開啟第五屆傳媒轉型大獎
  • 在新分頁開啟2014優秀網站選舉十大優秀網站