X

熱門

侯偉新、蕭希婷、李仁傑:新一代長者雜誌節目

  香江暖流

  簡介

  GIST

  主持人:李仁傑、蕭希婷

  新一代長者雜誌節目,內容三部曲 :
  1) 10:00 – 11:00 緊貼時代脈搏,捕捉長訊焦點
  2) 11:00 – 12:00 回應聽眾訴求,創建醫療平台
  3) 12:00 – 13:00 暖流熱線 : 關顧長者心靈需要,透過電話1872312,聆聽老友記心聲


  主持:  李仁傑、侯偉新、蕭希婷、鄧添樂
  嘉賓主持 :  麥之華、周錦瑤
  編導 :袁梓珮
  監製 :李仁傑
  逢星期一至五上午十時至下午一時,歡迎你!

  最新

  LATEST
  16/09/2019

  海外特派員 - 澳洲 - Ling

  1000-1030     
    
   經典歌謠鬥

   1030-1050      

  香江焦點新聞

   1050-1100 

   泰好聽泰好講:真的愛你

  1100-1140      

   海外特派員

   嘉賓 : 澳洲 - Ling

  1140-1200
  長者道路安全百老匯2019:  香港浸信會醫院區樹洪健康中心 - 人人操
  長者道路安全百老匯2019:  廣播劇

  1200-1300 
  「暖流熱線」

  歡迎長者聽眾來電 1872312 點唱    16/09/2019 - 足本 Full (HKT 10:04 - 13:00)

  16/09/2019 - 第一部份 Part 1 (HKT 10:04 - 11:00)

  16/09/2019 - 第二部份 Part 2 (HKT 11:04 - 12:00)

  16/09/2019 - 第三部份 Part 3 (HKT 12:04 - 13:00)

  重溫

  CATCHUP
  09
  2019
  香港電台第五台

  13/09/2019

  蕭希婷, 黃碧華醫生, 李仁傑

  12/09/2019

  蕭希婷, 蔡森洪醫生, 李仁傑

  11/09/2019

  周錦瑤, 魏俊業總督察, 鄭梓人總督察, 鄧添樂

  10/09/2019

  周詩泓高級督察, 周錦瑤, 許詠欣督察, 王倩波警員, 侯偉新

  09/09/2019

  新界西長者學苑聯網 - 夏威夷小結他

  06/09/2019

  趙仕祥中醫師

  05/09/2019

  郭雪琪姑娘, 李家榮醫生

  04/09/2019

  周錦瑤, 梁智鴻醫生, 袁梓珮, 鄧添樂
  X

  《健康是福》主題:「怎樣跟有精神情緒困擾的人相處和說話」

  主持人:李仁傑、蕭希婷

  1000-1030     經典歌謠鬥 

  1030-1100      香江焦點新聞
                    「俗語話齋」-  醉貓

  1100-1200     《健康是福》
                         主題 :「怎樣跟有精神情緒困擾的人相處和說話」
                         嘉賓 : 曹國柱醫生(精神科專科)
                                   

  1200-1300      「暖流熱線」

   歡迎長者聽眾來電 1872312 點唱

  香港電台第五台

  20/06/2019 - 足本 Full (HKT 10:04 - 13:00)

  20/06/2019 - 第一部份 Part 1 (HKT 10:04 - 11:00)

  20/06/2019 - 第二部份 Part 2 (HKT 11:04 - 12:00)

  20/06/2019 - 第三部份 Part 3 (HKT 12:04 - 13:00)

  • 網站獲奬:

  • 在新分頁開啟第五屆傳媒轉型大獎
  • 在新分頁開啟2014優秀網站選舉十大優秀網站