X

熱門

戲曲之夜

簡介

GIST

播 出 時 間  :
星 期 一 至 日 : 晚 上 十 時 三 十 五 分 至 凌 晨 二 時 
 
主 持 : 陳永康、林瑋婷、陳禧瑜、龍玉聲、御玲瓏、馬崇恩、蕭桐、陳婉紅、紅萍、林玉琴、陳箋 
 
為顧及平日需要上班的聽眾,《戲曲之夜》安排在每個晚上播放粵曲,以地方語言介紹京劇、潮劇、越劇等;務求以同一語言介紹同一劇種,望能令廣大聽眾有更親切的感受。

最新

LATEST
29/09/2020

節目內容

節目時間:2235-0100

節目名稱:粵曲 
節目主持:陳禧瑜
播放曲目:

1.      「狄青夜闖三關」
         由 何非凡、李寶瑩 主唱

2.      「陸文龍反金歸宋」 
         由 葉幼琪、曹秀琴 主唱


3.      「昭君出塞」 
         由 紅線女  主唱


4.      「絕唱胡笳十八拍」 
         由 龍貫天、陳咏儀  主唱節目時間:0100-0200
節目名稱:京劇
節目主持:陳婉紅

1.  「定軍山(下)」
         由 丁立剛、鮑文壽、譚元壽桐  主唱


2.    「響馬傳」
         由 李少春  主唱

29/09/2020 - 足本 Full (HKT 22:35 - 02:00)

第一部份 Part 1 (HKT 22:35 - 23:00)

第二部份 Part 2 (HKT 23:04 - 24:00)

第三部份 Part 3 (HKT 00:05 - 01:00)

第四部份 Part 4 (HKT 01:04 - 02:00)

重溫

CATCHUP
09
2020
香港電台第五台
X

節目內容

節目時間:2235-0200

節目名稱:粵曲 
節目主持:林瑋婷
播放曲目:
1.      「董小宛」
         由 芳艷芬 主唱


2.      「花亭會」
         由 何非凡、鳳凰女 主唱


3.      「荊軻之易水送別」
         由 梁漢威、文千歲 主唱


4.      「關公送嫂」
         由 靚次伯、冼劍麗 主唱


5.      「杜十娘」
         由 黃千歲、白雪仙 主唱


6.      「唐伯虎之追舟」
         由 新任劍輝、盧筱萍 主唱


7.      「珍妃絕命曲」
         由 羅秋鴻、鄧有銀 主唱


8.      「程大嫂」
         由 李芬芳 主唱

香港電台第五台

15/09/2019 - 足本 Full (HKT 22:35 - 02:00)

第一部份 Part 1 (HKT 22:35 - 23:00)

第二部份 Part 2 (HKT 23:04 - 24:00)

第三部份 Part 3 (HKT 00:05 - 01:00)

第四部份 Part 4 (HKT 01:04 - 02:00)

  • 網站獲奬:

  • 在新分頁開啟第五屆傳媒轉型大獎
  • 在新分頁開啟2014優秀網站選舉十大優秀網站