X

熱門

  內容

  CONTENT

  監製:夏桂昌

  11/06/2022
  相片集
  相片集

  蜂類唔只得蜜蜂,佢係昆蟲界陶藝大師,行得山多遇胡蜂,可以點?

  今集請來生態教育專家沈鼎榮,介紹下蜂類基本知識。


  聯絡: biodiversityinhk@rthk.hk


  集數

  EPISODES
  • 螞蟻上樹

   螞蟻上樹

   螞蟻有乜有趣知識,螞蟻都會走上樹?多刺蟻、黃猄蟻都係樹棲蟻嘅表表者。

   今集請來螞蟻生態研究者張順智,講吓螞蟻嘅有趣知識。

   23/07/2022
  • 蛾類群飛閃耀時

   蛾類群飛閃耀時

   飛蛾種類數以千計,飛蛾形態千變萬化,點解咁少人研究飛蛾呢?

   今集請來蛾類生態專家凌悅丰同禹星怡,介紹吓蛾嘅大千生態。

   16/07/2022
  • 蘭得一見

   蘭得一見

   野生蘭花點樣辨認,佢有乜嘢習性,點解會瀕危?

   今集請來蘭花生態硏究者余暢恒,為我哋介紹野生蘭花嘅世界。

   09/07/2022
  • 蝙蝠解密

   蝙蝠解密

   蝙蝠係咪吸血動物?蝙蝠點解成日擘大口?蝙蝠點解鍾意集體行動呢?

   今集請來蝙蝠生態專家,為大家逐一解答。

   02/07/2022
  • 何處無真菌

   何處無真菌

   呢一種識發光,嗰一種識變色,佢又話會致命,菇菌無處不在,處處都在。

   今集請來真菌專家鄧銘澤博士,講吓真菌生態。

   25/06/2022
  • 竹蜂咬竹蜜蜂跳舞

   竹蜂咬竹蜜蜂跳舞

   竹蜂揀屋好講究,蜜蜂溝通好神奇,蜜蜂總科入面生活都有大不同。

   今集請來生態教育專家沈鼎榮,介紹蜜蜂總科。

   18/06/2022
  • 胡蜂當家

   胡蜂當家

   蜂類唔只得蜜蜂,佢係昆蟲界陶藝大師,行得山多遇胡蜂,可以點?

   今集請來生態教育專家沈鼎榮,介紹下蜂類基本知識。

   11/06/2022
  • 戀戰群鷹

   戀戰群鷹

   麻鷹應該點樣認,佢哋係咪一夫一妻制,佢有乜嘢攻擊模式?

   今集請來麻鷹生態研專家陳佳瑋,介紹麻鷹真面貌

   04/06/2022
  • 環評工作

   環評工作

   土城發展與生態環境保育的關係,是否一定水火不容呢?

   今集邀請本地生態顧問許仲康,訴說他從事環境影響評估時,有甚麼意外發現。

   28/05/2022
  • 淡水橫行

   淡水橫行

   蟹,在淡水區域之中,是否真的可以橫行無忌?

   今集邀請香港生態顧問許仲康,詳細講解香港淡水蟹的特別之處。

   21/05/2022