X

熱門

其他集數

  劇情

  STORY

  監製:馮家鍵

  13/03/2016
  相片集
  相片集

  成日聽到「團結就是力量」,團隊力量遠遠超越個體力量嘅總和。
  但要一班人聚埋一齊向同一個目標進發,又係咪一件易事?
  攪唔掂嘅,更加會係危機嘅源頭。

  大路題︰職場上的快樂聖誕
  進階題︰隔離組的跳槽飯局
  狂想題︰對你炸不完
  智慧題︰齊齊交出我的心

  職場環境各異,內容僅供參考

  編導︰鄧心怡
  監製︰馮家鍵