X

熱門

  內容

  CONTENT
  04/05/2020

  (Nepali) सारांश: फुजियान आफ्नो अद्वितीय प्राकृतिक सुन्दरताको लागि प्रख्यात ठाउँ हो। फुजियानका व्यक्तिहरू बलियो छन् र उनीहरुमा आंधी जस्तो हिम्मति विशेषता छ। स्थानीय बक्सिंग दक्षिणी शाओलिनबाट उत्पन्न भएको थियो। समुद्री बंदरगाहको सुरुवाती उद्घाटनदेखि नै, योङ्गचुनमा उत्पन्न भएको व्हाइट क्रेन बक्सिङ्गले आफ्नो प्रभाव र्युक्यु, ताइवान र जापानमा फैलाएको छ; र जापानमा यो कराते बन्न पुग्यो। द व्हाइट क्रेन बक्सिङ्ग सरलबाट जटिलमा विकाश हुँदै, विश्वभरि आफ्नो प्रभाव छोड्दै गयो। करातेको शुरुवात निजि अभ्यासबाट शुरु भई अन्तिम चरणका बक्सिङ्ग आक्रमणकारीहरु संग नजिकिदै जान्छ। अहिले सम्म, यी दुई शैलीहरुमा कति भिन्नता आयो? के यी चीनिया मार्शल आर्ट्सहरुले जापानी शैलीमाथि विजय प्राप्त गर्छन्? चीनिया मार्शल आर्ट्सको अब आगाडीको बाटो के होला ? यो भागमा, हामीले स्टिफन औ र हों चुक-किनको साथ करातेका ब्ल्याक बेल्ट र चीनिया मार्शल आर्ट्स खेलाडीहरु ल चुङ्ग-हो र ल चुङ्ग-किटलाई फुजियान, ताइवान, र ओकिनावा भ्रमण गर्नका लागि आमन्त्रित गरेका छौं। उनीहरु यी ठाउँहरुमा गई व्हाइट क्रेन बक्सिङ्गको प्रभाव र करातेको कोमल र कठिन प्रविधिहरुका बारेमा जानकारी लिनेछन्, जसले चीनिया र जापानी शैलीसंग सम्बन्धित भएर बक्सिङ्ग कलाको दर्शनका बारेमा प्रष्ट पार्न मदत गर्छ। प्रसारण सुचना: 04-05-2020, सोमबार, 1730-1800 (पुन: प्रसारण) 07-05-2020, बिहिवार, 0630-0700 08-05-2020, शुक्रबार, 1030-1100 福建山水奇麗,颱風暴雨,其民剛烈好鬥,民間拳宗南少林。因海通較早,以至有永春白鶴拳,傳播於琉球、台、日,而為空手道之源。 鶴拳由簡而繁,而影響流通於海外;空手道則由個人鍛鍊修為,進而邁向終極武者格鬥。發展至今,二者相去有多遠?中國武術會否反師日本?中國功夫未來的路向如何? 本集有空手道黑帶高手歐錦棠、韓焯堅,中國功夫武者羅俊豪、羅俊傑兄弟,走訪福建、台灣及沖繩各地,感悟鶴拳以至剛柔流空手道技法的脈胳,反思中日拳藝的哲道。 播映日期: 04-05-2020, 星期一, 1730-1800 (重播) 07-05-2020, 星期四, 0630-0700 08-05-2020, 星期五, 1030-1100


  集數

  EPISODES
  • 剛柔白鶴 (下) / (Nepali) व्हाइट क्रेन बक्सिङ्ग (भाग २)

   剛柔白鶴 (下) / (Nepali) व्हाइट क्रेन बक्सिङ्ग (भाग २)

   (Nepali) सारांश: फुजियान आफ्नो अद्वितीय प्राकृतिक सुन्दरताको लागि प्रख्यात ठाउँ हो। फुजियानका व्यक्तिहरू बलियो छन् र उनीहरुमा आंधी जस्तो हिम्मति विशेषता छ। स्थानीय बक्सिंग दक्षिणी शाओलिनबाट उत्पन्न भएको थियो। समुद्री बंदरगाहको सुरुवाती उद्घाटनदेखि नै, योङ्गचुनमा उत्पन्न भएको व्हाइट क्रेन बक्सिङ्गले आफ्नो प्रभाव र्युक्यु, ताइवान र जापानमा फैलाएको छ; र जापानमा यो कराते बन्न पुग्यो। द व्हाइट क्रेन बक्सिङ्ग सरलबाट जटिलमा विकाश हुँदै, विश्वभरि आफ्नो प्रभाव छोड्दै गयो। करातेको शुरुवात निजि अभ्यासबाट शुरु भई अन्तिम चरणका बक्सिङ्ग आक्रमणकारीहरु संग नजिकिदै जान्छ। अहिले सम्म, यी दुई शैलीहरुमा कति भिन्नता आयो? के यी चीनिया मार्शल आर्ट्सहरुले जापानी शैलीमाथि विजय प्राप्त गर्छन्? चीनिया मार्शल आर्ट्सको अब आगाडीको बाटो के होला ? यो भागमा, हामीले स्टिफन औ र हों चुक-किनको साथ करातेका ब्ल्याक बेल्ट र चीनिया मार्शल आर्ट्स खेलाडीहरु ल चुङ्ग-हो र ल चुङ्ग-किटलाई फुजियान, ताइवान, र ओकिनावा भ्रमण गर्नका लागि आमन्त्रित गरेका छौं। उनीहरु यी ठाउँहरुमा गई व्हाइट क्रेन बक्सिङ्गको प्रभाव र करातेको कोमल र कठिन प्रविधिहरुका बारेमा जानकारी लिनेछन्, जसले चीनिया र जापानी शैलीसंग सम्बन्धित भएर बक्सिङ्ग कलाको दर्शनका बारेमा प्रष्ट पार्न मदत गर्छ। प्रसारण सुचना: 04-05-2020, सोमबार, 1730-1800 (पुन: प्रसारण) 07-05-2020, बिहिवार, 0630-0700 08-05-2020, शुक्रबार, 1030-1100 福建山水奇麗,颱風暴雨,其民剛烈好鬥,民間拳宗南少林。因海通較早,以至有永春白鶴拳,傳播於琉球、台、日,而為空手道之源。 鶴拳由簡而繁,而影響流通於海外;空手道則由個人鍛鍊修為,進而邁向終極武者格鬥。發展至今,二者相去有多遠?中國武術會否反師日本?中國功夫未來的路向如何? 本集有空手道黑帶高手歐錦棠、韓焯堅,中國功夫武者羅俊豪、羅俊傑兄弟,走訪福建、台灣及沖繩各地,感悟鶴拳以至剛柔流空手道技法的脈胳,反思中日拳藝的哲道。 播映日期: 04-05-2020, 星期一, 1730-1800 (重播) 07-05-2020, 星期四, 0630-0700 08-05-2020, 星期五, 1030-1100

   04/05/2020
  • 剛柔白鶴 (上) / (Nepali) व्हाइट क्रेन बक्सिङ्ग (भाग १)

   剛柔白鶴 (上) / (Nepali) व्हाइट क्रेन बक्सिङ्ग (भाग १)

   (Nepali) सारांश: फुजियान आफ्नो अद्वितीय प्राकृतिक सुन्दरताको लागि प्रख्यात ठाउँ हो। फुजियानका व्यक्तिहरू बलियो छन् र उनीहरुमा आंधी जस्तो हिम्मति विशेषता छ। स्थानीय बक्सिंग दक्षिणी शाओलिनबाट उत्पन्न भएको थियो। समुद्री बंदरगाहको सुरुवाती उद्घाटनदेखि नै, योङ्गचुनमा उत्पन्न भएको व्हाइट क्रेन बक्सिङ्गले आफ्नो प्रभाव र्युक्यु, ताइवान र जापानमा फैलाएको छ; र जापानमा यो कराते बन्न पुग्यो। द व्हाइट क्रेन बक्सिङ्ग सरलबाट जटिलमा विकाश हुँदै, विश्वभरि आफ्नो प्रभाव छोड्दै गयो। करातेको शुरुवात निजि अभ्यासबाट शुरु भई अन्तिम चरणका बक्सिङ्ग आक्रमणकारीहरु संग नजिकिदै जान्छ। अहिले सम्म, यी दुई शैलीहरुमा कति भिन्नता आयो? के यी चीनिया मार्शल आर्ट्सहरुले जापानी शैलीमाथि विजय प्राप्त गर्छन्? चीनिया मार्शल आर्ट्सको अब आगाडीको बाटो के होला ? यो भागमा, हामीले स्टिफन औ र हों चुक-किनको साथ करातेका ब्ल्याक बेल्ट र चीनिया मार्शल आर्ट्स खेलाडीहरु ल चुङ्ग-हो र ल चुङ्ग-किटलाई फुजियान, ताइवान, र ओकिनावा भ्रमण गर्नका लागि आमन्त्रित गरेका छौं। उनीहरु यी ठाउँहरुमा गई व्हाइट क्रेन बक्सिङ्गको प्रभाव र करातेको कोमल र कठिन प्रविधिहरुका बारेमा जानकारी लिनेछन्, जसले चीनिया र जापानी शैलीसंग सम्बन्धित भएर बक्सिङ्ग कलाको दर्शनका बारेमा प्रष्ट पार्न मदत गर्छ। प्रसारण सुचना: 27-04-2020, सोमबार, 1730-1800 (पुन: प्रसारण) 30-04-2020, बिहिवार, 0630-0700 01-05-2020, शुक्रबार, 1030-1100 福建山水奇麗,颱風暴雨,其民剛烈好鬥,民間拳宗南少林。因海通較早,以至有永春白鶴拳,傳播於琉球、台、日,而為空手道之源。 鶴拳由簡而繁,而影響流通於海外;空手道則由個人鍛鍊修為,進而邁向終極武者格鬥。發展至今,二者相去有多遠?中國武術會否反師日本?中國功夫未來的路向如何? 本集有空手道黑帶高手歐錦棠、韓焯堅,中國功夫武者羅俊豪、羅俊傑兄弟,走訪福建、台灣及沖繩各地,感悟鶴拳以至剛柔流空手道技法的脈胳,反思中日拳藝的哲道。 播映日期: 27-04-2020, 星期一, 1730-1800 (重播) 30-04-2020, 星期四, 0630-0700 01-05-2020, 星期五, 1030-1100

   27/04/2020
  • 南北螳螂 (下) / (Nepali) उत्तरी र दक्षिणी प्रेयिंग म्याण्टिस (भाग २)

   南北螳螂 (下) / (Nepali) उत्तरी र दक्षिणी प्रेयिंग म्याण्टिस (भाग २)

   (Nepali) सारांश: द नर्दर्न प्रेयिंग म्याण्टिस अनुकरणीय-शैलीका बक्सिङ विधाहरु मध्ये उल्लेखनिय छ, जसमा यसले १८ वटा अरु विधाबाट प्रविधिहरु अवाशोषित गरेको छ, र एक किसिमले यो मार्शल शैली आफैमा रणनीतिक छ। द नर्दर्न प्रेयिंग म्याण्टिस बक्सिङले शान्दोंगमा प्रभुत्व जमाए र फलस्वरूप दक्षिणी भाग, हंग कंग र विदेशमा समेत फैलिएको छ। त्यसपछि यसको लोकप्रियता बढ्यो। सदर्न प्रेयिंग म्याण्टिस बक्सिङ उत्तरी शैली भन्दा भिन्न छ। यी दुई हाँगाहरु एक अर्का संग भिन्न छ। लि का ले हो-मिङ्ग र च्यान चि-चुङ्गलाई उत्तरी र दक्षिणी प्रेयिंग म्याण्टिस बक्सिङको दुनियामा लगेर तिनीहरुको बाहिरि र भित्रि सुन्दरताको अनुभव गर्न लाने छिन्। च्यानले हंग कंगमा मार्शल आर्ट्स कलाहरु सिक्ने छन् भने लि र ल ले उत्तरी प्रेयिंग म्याण्टिसको उत्पति भएको ठाउँ श्यानडोङ्गमा गई त्यहाँको प्रान्तीय मार्शल आर्ट्सको संस्कृतिको अन्वेषण गर्ने छन्। उनीहरुले थुप्रै विधाको बारेमा खोज गरेर उत्तरी र दक्षिणी प्रेयिंग म्यानटिसको बीचको भिन्नता माथि जांच गर्ने छन्, ता कि यो शैलीको बक्सिङ्ग किन प्रख्यात रहन सक्छ भनेर बुझ्न सकुन्। प्रेयिंग म्याण्टिसको स्थापना भएको ३०० वर्ष भन्दा धेरै भईसक्यो। परम्परा जोगाउनको लागि यो विधाले अन्य थुप्रै विधाहरुबाट अवाशोषित गरेको छ गरेर आफुलाई परिवर्तन गरेको छ। विश्वका प्रवृतिहरुको एकीकरणको धारणा चलिरहेको बेला, के प्रेयिंग म्याण्टिसलाई मार्शल आर्ट्सको नयाँ शैलीको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ, जसमा खेल, व्यायाम र नृत्यको समावेशिता हुन्छ? प्रेयिंग म्याण्टिसको दिगो विकासले 'प्रदर्शनी' मा ध्यान दिनेछ वा 'व्यवहारिकता'मा? प्रसारण सुचना: 20-04-2020, सोमबार, 1730-1800 (पुन: प्रसारण) 23-04-2020, बिहिवार, 0630-0700 24-04-2020, शुक्रबार, 1030-1100 北螳螂拳在芸芸的象形拳法中巧出心裁,集十八家精華,極具實戰之能。此拳雄霸山東,及後南傳至香港及海外等地,名著四方。南螳螂則為獨立南方拳種,與北螳螂相映成趣。 李嘉帶領羅浩銘、陳志忠分別走進南北螳螂拳的世界,體驗其外在之美及內在之猛。陳志忠於香港習藝;李嘉及羅浩銘則踏足北螳螂拳的發源地山東,一探齊魯尚武文化,又遍尋各大名門,從中領略北螳螂拳衆多派系之異同,及此拳能兼收並蓄之道。 螳螂拳術自創拳至今三百餘年間,由擴張吸收各門各派的發軔期,至今步入保留傳承的轉變期。在講求一體化、與國際接軌的大趨勢下,螳螂拳又從傳統中走入競技化,近乎體操、舞蹈化的新派武術。螳螂拳往後的發展,究竟應是着重「中看」,還是「中用」? 播映日期: 20-04-2020, 星期一, 1730-1800 (重播) 23-04-2020, 星期四, 0630-0700 24-04-2020, 星期五, 1030-1100

   20/04/2020
  • 南北螳螂 (上) / (Nepali) उत्तरी र दक्षिणी प्रेयिंग म्याण्टिस (भाग १)

   南北螳螂 (上) / (Nepali) उत्तरी र दक्षिणी प्रेयिंग म्याण्टिस (भाग १)

   (Nepali) सारांश: द नर्दर्न प्रेयिंग म्याण्टिस अनुकरणीय-शैलीका बक्सिङ विधाहरु मध्ये उल्लेखनिय छ, जसमा यसले १८ वटा अरु विधाबाट प्रविधिहरु अवाशोषित गरेको छ, र एक किसिमले यो मार्शल शैली आफैमा रणनीतिक छ। द नर्दर्न प्रेयिंग म्याण्टिस बक्सिङले शान्दोंगमा प्रभुत्व जमाए र फलस्वरूप दक्षिणी भाग, हंग कंग र विदेशमा समेत फैलिएको छ। त्यसपछि यसको लोकप्रियता बढ्यो। सदर्न प्रेयिंग म्याण्टिस बक्सिङ उत्तरी शैली भन्दा भिन्न छ। यी दुई हाँगाहरु एक अर्का संग भिन्न छ। लि का ले हो-मिङ्ग र च्यान चि-चुङ्गलाई उत्तरी र दक्षिणी प्रेयिंग म्याण्टिस बक्सिङको दुनियामा लगेर तिनीहरुको बाहिरि र भित्रि सुन्दरताको अनुभव गर्न लाने छिन्। च्यानले हंग कंगमा मार्शल आर्ट्स कलाहरु सिक्ने छन् भने लि र ल ले उत्तरी प्रेयिंग म्याण्टिसको उत्पति भएको ठाउँ श्यानडोङ्गमा गई त्यहाँको प्रान्तीय मार्शल आर्ट्सको संस्कृतिको अन्वेषण गर्ने छन्। उनीहरुले थुप्रै विधाको बारेमा खोज गरेर उत्तरी र दक्षिणी प्रेयिंग म्यानटिसको बीचको भिन्नता माथि जांच गर्ने छन्, ता कि यो शैलीको बक्सिङ्ग किन प्रख्यात रहन सक्छ भनेर बुझ्न सकुन्। प्रेयिंग म्याण्टिसको स्थापना भएको ३०० वर्ष भन्दा धेरै भईसक्यो। परम्परा जोगाउनको लागि यो विधाले अन्य थुप्रै विधाहरुबाट अवाशोषित गरेको छ गरेर आफुलाई परिवर्तन गरेको छ। विश्वका प्रवृतिहरुको एकीकरणको धारणा चलिरहेको बेला, के प्रेयिंग म्याण्टिसलाई मार्शल आर्ट्सको नयाँ शैलीको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ, जसमा खेल, व्यायाम र नृत्यको समावेशिता हुन्छ? प्रेयिंग म्याण्टिसको दिगो विकासले 'प्रदर्शनी' मा ध्यान दिनेछ वा 'व्यवहारिकता'मा? प्रसारण सुचना: 13-04-2020, सोमबार, 1730-1800 (पुन: प्रसारण) 16-04-2020, बिहिवार, 0630-0700 17-04-2020, शुक्रबार, 1030-1100 北螳螂拳在芸芸的象形拳法中巧出心裁,集十八家精華,極具實戰之能。此拳雄霸山東,及後南傳至香港及海外等地,名著四方。南螳螂則為獨立南方拳種,與北螳螂相映成趣。 李嘉帶領羅浩銘、陳志忠分別走進南北螳螂拳的世界,體驗其外在之美及內在之猛。陳志忠於香港習藝;李嘉及羅浩銘則踏足北螳螂拳的發源地山東,一探齊魯尚武文化,又遍尋各大名門,從中領略北螳螂拳衆多派系之異同,及此拳能兼收並蓄之道。 螳螂拳術自創拳至今三百餘年間,由擴張吸收各門各派的發軔期,至今步入保留傳承的轉變期。在講求一體化、與國際接軌的大趨勢下,螳螂拳又從傳統中走入競技化,近乎體操、舞蹈化的新派武術。螳螂拳往後的發展,究竟應是着重「中看」,還是「中用」? 播映日期: 13-04-2020, 星期一, 1730-1800 (重播) 16-04-2020, 星期四, 0630-0700 17-04-2020, 星期五, 1030-1100

   13/04/2020
  • 威風八極 (下) / (Nepali) बाजीको शक्ति (भाग २)

   威風八極 (下) / (Nepali) बाजीको शक्ति (भाग २)

   (Nepali) सारांश: वास्तवमा भन्नु पर्दा, ताई चीले शान्ति बढाए र बाजी क्वानले ब्रह्माण्डको निर्धारण गरे। धेरै मानिसहरु सोच्थे कि बाजी क्वान ताई ची क्वानको गलत लेखाइ हो। बाजी क्वान वास्तवमा हेबेई क्यान्झाउ क्षेत्रको एक मार्शल आर्ट शैली हो, जुन कडा र हिंस्रक मुक्केबाजी द्वारा चित्रित छ, जो कोमल ताई ची क्वानको पारस्परिक हो। बाजीका गुरुहरु ठुला भालाहरु चलाउनको लागि जानिन्छन्, जुन सैन्य उपकरणहरुसंग मिल्दो जुल्दो छ। यो बक्सिङको शैली मार्ने शक्ति भएको आक्रामक विशेषताका लागि प्रख्यात छ। प्राय: बाजी क्वान, अंगरक्षकहरुले प्रयोग गर्ने शाही मार्शल आर्ट्स हो। पु यी, माओ जेदोंग, चियांग काइ-शेकका नजिकि अंगरक्षकहरु सबैले बाजी क्वान सिकेका थिए। लिउ युन्क्वाउ (१९०९-१९९२)ले ताइवानको राष्ट्रिय सेनालाई ४९ वर्ष सम्म पछ्याए । उनी केवल राष्ट्रपति चियांग काई-शेकको शासनकालको विशेष प्रशिक्षक मात्र थिएनन्, उनले सार्वजनिक समुदायमा "मार्शल आर्ट प्रचार संस्था" पनि व्यवस्थित गरे, मार्शल आर्ट पत्रिकाहरू स्थापना गरे र यस विशिष्ट प्रकारका बक्सिङलाई बढावा गरेर विदेश र स्वदेश ताइवानका उच्च स्तरको संस्थाहरूलाई बाजी क्विन सिकाए सिकाए। यो शृंखलामा, हामीले बक्सिङ र भालाहरु कौशलहरु सिक्नको लागि जोजेभ र बाईरनलाई स्वयम यात्राको लागि हेबेईको क्यान्झाउ र ताईवान निमन्त्रणा गरेका छौं। उनीहरुले बाजी क्वानका गुरुहरु, सहित लिउ युन्क्वाउका शिष्यहरुलाई अन्तर्वार्ता लिनेछन्। उत्पत्ति पत्ता लगाएर, हामी पहिलेको पुस्ताका मार्शल शैलीहरुलाई महसुस गर्न सक्छौं र बाजी क्वानको शक्ति पनि अनुभव गर्न सक्छौं। प्रसारण सुचना: 06-04-2020, सोमबार, 1730-1800 (पुन: प्रसारण) 09-04-2020, बिहिवार, 0630-0700 10-04-2020, शुक्रबार, 1030-1100 文有太極安天下,武有八極定乾坤。 很多人都以為八極拳是太極拳之筆誤,其實八極拳是源自河北滄洲一帶的武術,其拳術特色剛猛暴烈,與輕柔內歛的太極拳剛好相互對應。 八極歷代宗師均以大槍而聞名,與軍事系統聯繫緊密,由於拳法直接狠辣,殺傷力強,屢成為近代史上保護政要人物的「大內武術」。溥儀、毛澤東、蔣介石的近身侍衛皆習八極。 當中不得不提49年隨國軍赴台的一代宗師劉雲樵(1909-1992),不單是兩蔣時代總統特勤人員的教頭,更在民間成立「武壇武術推廣中心」、辦武學雜誌、到大專院校教授社團,讓八極拳在台灣這片特殊的政治文化土壤下遍地開花,發揚海外。 今集請來兩位武者喬靖夫及彭罡原,親身到河北滄洲及台灣,學習拳法及大槍之餘,走訪多位八極門人,包括劉雲樵的直系弟子,追本溯源,感受上一代武者的風範,也體會兩岸不同的八極威風。 播映日期: 06-04-2020, 星期一, 1730-1800 (重播) 09-04-2020, 星期四, 0630-0700 10-04-2020, 星期五, 1030-1100

   06/04/2020
  • 威風八極 (上) / (Nepali) बाजीका शक्तिशालीहरु (भाग १)

   威風八極 (上) / (Nepali) बाजीका शक्तिशालीहरु (भाग १)

   (Nepali) सारांश: वास्तवमा भन्नुपर्दा, ताई चीले शान्ति बढाए र बाजी क्वानले ब्रह्माण्डको निर्धारण गरे। धेरै मानिसहरु सोच्थे कि बाजी क्वान ताई ची क्वानको गलत लेखाइ हो। बाजी क्वान वास्तवमा हेबेई क्यान्झाउ क्षेत्रको एक मार्शल आर्ट शैली हो, जुन कडा र हिंस्रक मुक्केबाजी द्वारा चित्रित छ, जो कोमल ताई ची क्वानको पारस्परिक हो। बाजीका गुरुहरु ठुला भालाहरु चलाउनको लागि जानिन्छन्, जुन सैन्य उपकरणहरुसंग मिल्दो जुल्दो छ। यो बक्सिङको शैली मार्ने शक्ति भएको आक्रामक विशेषताका लागि प्रख्यात छ। प्राय: बाजी क्वान, अंगरक्षकहरुले प्रयोग गर्ने शाही मार्शल आर्ट्स हो। पु यी, माओ जेदोंग, चियांग काइ-शेकका नजिकि अंगरक्षकहरु सबैले बाजी क्वान सिकेका थिए। लिउ युन्क्वाउ (१९०९-१९९२)ले ताइवानको राष्ट्रिय सेनालाई ४९ वर्ष सम्म पछ्याए । उनी केवल राष्ट्रपति चियांग काई-शेकको शासनकालको विशेष प्रशिक्षक मात्र थिएनन्, उनले सार्वजनिक समुदायमा "मार्शल आर्ट प्रचार संस्था" पनि व्यवस्थित गरे, मार्शल आर्ट पत्रिकाहरू स्थापना गरे र यस विशिष्ट प्रकारका बक्सिङलाई बढावा गरेर विदेश र स्वदेश ताइवानका उच्च स्तरको संस्थाहरूलाई बाजी क्विन सिकाए। यो शृंखलामा, हामीले बक्सिङ र भालाहरु कौशलहरु सिक्नको लागि जोजेभ र बाईरनलाई स्वयम यात्राको लागि हेबेईको क्यान्झाउ र ताईवान निमन्त्रणा गरेका छौं। उनीहरुले बाजी क्वानका गुरुहरु, सहित लिउ युन्क्वाउका शिष्यहरुलाई अन्तर्वार्ता लिनेछन्। उत्पत्ति पत्ता लगाएर, हामी पहिलेको पुस्ताका मार्शल शैलीहरुलाई महसुस गर्न सक्छौं र बाजी क्वानको शक्ति पनि अनुभव गर्न सक्छौं। प्रसारण सुचना: 30-03-2020, सोमबार, 1730-1800 (पुन: प्रसारण) 02-04-2020, बिहिवार, 0630-0700 03-04-2020, शुक्रबार, 1030-1100 文有太極安天下,武有八極定乾坤。 很多人都以為八極拳是太極拳之筆誤,其實八極拳是源自河北滄洲一帶的武術,其拳術特色剛猛暴烈,與輕柔內歛的太極拳剛好相互對應。 八極歷代宗師均以大槍而聞名,與軍事系統聯繫緊密,由於拳法直接狠辣,殺傷力強,屢成為近代史上保護政要人物的「大內武術」。溥儀、毛澤東、蔣介石的近身侍衛皆習八極。 當中不得不提49年隨國軍赴台的一代宗師劉雲樵(1909-1992),不單是兩蔣時代總統特勤人員的教頭,更在民間成立「武壇武術推廣中心」、辦武學雜誌、到大專院校教授社團,讓八極拳在台灣這片特殊的政治文化土壤下遍地開花,發揚海外。 今集請來兩位武者喬靖夫及彭罡原,親身到河北滄洲及台灣,學習拳法及大槍之餘,走訪多位八極門人,包括劉雲樵的直系弟子,追本溯源,感受上一代武者的風範,也體會兩岸不同的八極威風。 播映日期: 30-03-2020, 星期一, 1730-1800 (重播) 02-04-2020, 星期四, 0630-0700 03-04-2020, 星期五, 1030-1100

   30/03/2020
  • 男兒三藝 (下) / (Nepali) तीन पुरुषार्थ कौशलहरु (भाग २)

   男兒三藝 (下) / (Nepali) तीन पुरुषार्थ कौशलहरु (भाग २)

   (Nepali) सारांश: मङ्गोलियनहरूको वंश कठोर छ। शुरुआती १३ औं शताब्दीदेखि, जब चेंगिस खानले हुवालाजिमो माथी विजय हासिल गरे, उनले "तीन पुरुषार्थ कौशलहरु" को रूपमा कुश्ती, घोडसवारी र धनुर्विध्या परिचय गराए। हरेक गर्मीयाममा, भित्री मंगोलिया र नादम फेयर अफ द मंगोलको उत्सवमा, पुरुषहरुलाई स्तर-रहित प्रतिस्पर्धामा भाग लिने अनुमति दिईनथ्यो। यी तीन पुरुषार्थ कौशलहरू मध्ये, कुस्तीले मङ्गोलियनहरूको शक्तिलाई सबैभन्दा राम्रो संग प्रतिनिधित्व गर्दछ। मङ्गोलियन भाषामा, कुश्तीको अर्थ बोख हो र त्यस शब्दले मजबुत अर्थ बोक्यो, जसमा विजेता 'अपराजय, अविनाशी र निरन्तर लागिरहने' हुन्छ। उम्मेद्वारहरूलाई उनीहरूको कम्मर र खुट्टाको चालको समन्वय गर्नका लागि भनिन्छ । आक्रमणमा, तिनीहरूले आफ्नो शक्ति र क्षमताहरूको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउँथे। समकालीन बोखमा, घुंडा भन्दा माथिको कुनै भागले “भुईं छोएमा” त्यसलाई हार मानिन्छ। मार्शल आर्ट्स खेलाडीहरु लि का, मान सिउ केई र यीम सिउ कियुंग — ६ वर्ष सम्म अपराजित रहेकाहरु — तीन पुरुषार्थ सिपको भित्रि ज्ञानको बारेमा सिक्नका लागिले सिलिंगोलको मैदानमा कदम राख्छ र दमु र बोखका उम्मेदवारहरुसंग भेट्छन् । सिप सिकेपछि र तालिम प्राप्त गरेपछि उनीहरुले बुझे कि मंगोलियन कुस्ती खेलाडीहरुलाई हराउन सजिलो छैन। यी तीन त्यसपछि बेजिंगमा रहेको कुस्तीको क्याम्पमा गए र हिउँमा गोठालोहरुको जिन्दगी बाँचे। मंगोलियन कुस्ती खेलाडीहरुको बल कहाँ बाट आउँछ? यो खुला प्रकृतिमा, सच्चा पुरुषको अर्थ के ले जनाएको छ? पक्कै पनि, यो सोच-मग्न बनाउने छ। प्रसारण सुचना: 23-03-2020, सोमबार, 1730-1800 (पुन: प्रसारण) 26-03-2020, बिहिवार, 0630-0700 27-03-2020, शुक्रबार, 1030-1100 蒙族強悍,自13世紀初成吉思汗征服花剌子模後,將摔跤、騎馬、射箭定為「男兒三藝」,每年夏季,內蒙各地均有那達慕大會,任隨所有男子作無級別競技,流傳至今。 三藝之中,摔跤最能顯示蒙古人的力量。摔跤蒙語為搏克,是?實的意思,「攻不破、摔不爛、持久永恒」,要求選手以腰、腿部動作協調配合,在對抗中充分運用力量和技巧。當代的搏克,膝關節以上任何部位「一點著地」即?落敗。 武者李嘉、萬兆基、嚴少強到達錫林郭勒大草原,趕上草原上的那達慕,更跟「六年不倒」的搏克好手哈達等,逐一體會三藝底蘊。然而,三人學習技巧,勤加訓練之後,發現匹敵蒙族男子並非易事。三人問道於京師善撲營,在冰雪中經歷牧民生活。蒙古男兒的力量從何而來?身處天地蒼茫的大自然中,到底何謂真正男兒?其結果,令人沉思。 播映日期: 23-03-2020, 星期一, 1730-1800 (重播) 26-03-2020, 星期四, 0630-0700 27-03-2020, 星期五, 1030-1100

   23/03/2020
  • 男兒三藝 (上) / (Nepali) तीन पुरुषार्थ कौशलहरु (भाग १)

   男兒三藝 (上) / (Nepali) तीन पुरुषार्थ कौशलहरु (भाग १)

   (Nepali) सारांश: मङ्गोलियनहरूको वंश कठोर छ। शुरुआती १३ औं शताब्दीदेखि, जब चेंगिस खानले हुवालाजिमो माथी विजय हासिल गरे, उनले "तीन पुरुषार्थ कौशल" को रूपमा कुश्ती, घोडसवारी र धनुर्विध्या परिचय गराए। हरेक गर्मीयाममा, भित्री मंगोलिया र नादम फेयर अफ द मंगोलको उत्सवमा, पुरुषहरुलाई स्तर-रहित प्रतिस्पर्धामा भाग लिने अनुमति दिईनथ्यो। यी तीन पुरुषार्थ कौशलहरू मध्ये, कुस्तीले मङ्गोलियनहरूको शक्तिलाई सबैभन्दा राम्रो संग प्रतिनिधित्व गर्दछ। मङ्गोलियन भाषामा, कुश्तीको अर्थ बोख हो र त्यस शब्दले मजबुत अर्थ बोक्यो, जसमा विजेता 'अपराजय, अविनाशी र निरन्तर लागिरहने' हुन्छ। उम्मेद्वारहरूलाई उनीहरूको कम्मर र खुट्टाको चालको समन्वय गर्नका लागि भनिन्छ । आक्रमणमा, तिनीहरूले आफ्नो शक्ति र क्षमताहरूको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउँथे। समकालीन बोखमा, घुंडा भन्दा माथिको कुनै भागले “भुईं छोएमा” त्यसलाई हार मानिन्छ। मार्शल आर्ट्स खेलाडीहरु लि का, मान सिउ केई र यीम सिउ कियुंग — ६ वर्ष सम्म अपराजित रहेकाहरु — तीन पुरुषार्थ सिपको भित्रि ज्ञानको बारेमा सिक्नका लागिले सिलिंगोलको मैदानमा कदम राख्छ र दमु र बोखका उम्मेदवारहरुसंग भेट्छन् । सिप सिकेपछि र तालिम प्राप्त गरेपछि, उनीहरुले बुझे कि मंगोलियन कुस्ती खेलाडीहरुलाई हराउन सजिलो छैन। यी तीन त्यसपछि बेजिंगमा रहेको कुस्तीको क्याम्पमा गए र हिउँमा गोठालोहरुको जिन्दगी बाँचे। मंगोलियन कुस्ती खेलाडीहरुको बल कहाँ बाट आउँछ? यो खुला प्रकृतिमा, सच्चा पुरुषको अर्थ के ले जनाएको छ? पक्कै पनि, यो सोच-मग्न बनाउने छ। प्रसारण सुचना: 16-03-2020, सोमबार, 1730-1800 (पुन: प्रसारण) 19-03-2020, बिहिवार, 0630-0700 20-03-2020, शुक्रबार, 1030-1100 蒙族強悍,自13世紀初成吉思汗征服花剌子模後,將摔跤、騎馬、射箭定為「男兒三藝」,每年夏季,內蒙各地均有那達慕大會,任隨所有男子作無級別競技,流傳至今。 三藝之中,摔跤最能顯示蒙古人的力量。摔跤蒙語為搏克,是?實的意思,「攻不破、摔不爛、持久永恒」,要求選手以腰、腿部動作協調配合,在對抗中充分運用力量和技巧。當代的搏克,膝關節以上任何部位「一點著地」即?落敗。 武者李嘉、萬兆基、嚴少強到達錫林郭勒大草原,趕上草原上的那達慕,更跟「六年不倒」的搏克好手哈達等,逐一體會三藝底蘊。然而,三人學習技巧,勤加訓練之後,發現匹敵蒙族男子並非易事。三人問道於京師善撲營,在冰雪中經歷牧民生活。蒙古男兒的力量從何而來?身處天地蒼茫的大自然中,到底何謂真正男兒?其結果,令人沉思。 播映日期: 16-03-2020, 星期一, 1730-1800 (重播) 19-03-2020, 星期四, 0630-0700 20-03-2020, 星期五, 1030-1100

   16/03/2020
  • 形意本源 (下) / (Nepali) सिङ्ग्यीको उदय (भाग २)

   形意本源 (下) / (Nepali) सिङ्ग्यीको उदय (भाग २)

   (Nepali) सारांश: सिङ्ग्यी क्वान चीनिया मार्शल आर्ट्सको तीन प्रमुख "आन्तरिक शैली' हरु मध्ये एक हो। जसरी शाङ्सीका मानिसहरुले युद्ध भूमिमा जोडतोडका साथ युद्ध गरेका थिए, सिङ्ग्यी क्वानमा पनि आक्रामक, तगडा चालहरु र विस्फोटक शक्ति जस्ता विशेषताहरु छन्। भनिन्छ कि, प्रारम्भिक किङ्ग राजवंशको बेला, जब योद्धा जी जैकले पुरानो बौद्ध मन्दिरमा यु फे फिस्ट किताब भेटाए, उनी निकै प्रेरित भए। उनले भालो बोकेर गरिने लडाई नरोजी मुक्काबाजी छाने जसको शैलीमा आन्तरिक र बाहिरी समन्वय चाहिन्थ्यो। उक्त मुठ्ठीको नाम थियो "माइन्ड एण्ड इण्टेन्सन बक्सिङ्ग" - सिङ्यी क्वानमा ६ वटा पक्षहरु समावेश भए। जब लि लोनेङ्गलाई हस्तान्तरण गरियो, उनले इण्टेन्सन अफ द फिस्टलाई जोड दिए जसले यस पहललाई अगाडी लगे र अन्तमा शैलीको रुपमा विकास भयो - त्यसैले यसको नाम सिङ्ग्यी क्वान 'फर्म एण्ड इण्टेन्सन बक्सिङ्ग' रहन गयो। पछि, वाङ जियाङ्झाईले यसलाई "आशय" खाले बक्सिङ, यी क्वान, मा परिवर्तन गर्ने नियतका साथ यो तरिकालाई त्याग्नुभयो। किङ्ग राजवंशदेखि शाङ्सीका व्यापारीहरु घरदेखि टाढा र लुटपाटको खतरामा रहन्थे। जरुरतका कारण, शाङ्सी भूभागमा अनुरक्षण गर्ने व्यक्तिहरु थिए, तर काबिल व्यक्तिहरु मात्र बाँकी रहन्थे। यसरि सिङ्ग्यी क्वान विश्व भरि फैलिएको थियो। सिङ्यी क्वान देखि सिङ्ग्यी क्वानसम्म र त्यसपछि यी क्वानमा आउँदा, थुप्रै परिवर्तनहरु भईसकेको थियो। पुरानो र नयाँ बक्सिङ्ग शैली बीचको भिन्नता र मार्शल आर्ट्स सिक्नेहरुको जीवनभरिको खोजले सिकिरहेका र सिकाउनेहरुको विकास गरेको थियो। तिनीहरुको सम्बन्धहरु अन्तर-सम्बन्धित थिए। फिलिप नङ र जेरी युङ्ग शाङ्सी, हेबेई र हङकङमा आउने जाने गरेका थिए, त्यति बेलै उनीहरुले दाइको सिङ्यी क्वान, सुंगको सिङ्ग्यी क्वान र हङकङका यी क्वानका गुरुहरुलाई भेटेर "पास्ट मार्शल ग्राउण्ड" को इतिहासको बारेमा व्यक्तिगत रुपमा जानकारी लिएका थिए। प्रसारण सुचना: 09-03-2020, सोमबार, 1730-1800 (पुन: प्रसारण) 12-03-2020, बिहिवार, 0630-0700 13-03-2020, शुक्रबार, 1030-1100 形意拳位列中國三大內家拳法,充滿山西人之硬朗雄勁質樸感、傲然百戰沙場之氣慨。據傳清初武人姬際可,在古剎之中得到岳飛拳譜,深受感悟,化槍為拳,講求內外合一,擅用整勁,取名心意六合拳。傳至李洛能為之一變,拳法以意為始,以形為終,故名形意。後有王薌齋捨形取意,蛻變出意拳。清代以來晉商經商在外,常患盜賊襲擊,需求所致,山西境內鏢局林立,唯有能者興。由是,起源於此的形意拳,得以傳揚天下。 自心意拳至形意拳至意拳,形意一系屢經演變,古代武業與現代武藝的分歧、武者畢生的追求、師生教與學的相長,種種啟示環環相扣。 伍允龍、楊永勣來回於山西、河北、香港,拜訪戴氏心意拳、宋氏形意拳及香港意拳名師,親覓一個「逝去武林」的今昔。 播映日期: 09-03-2020, 星期一, 1730-1800 (重播) 12-03-2020, 星期四, 0630-0700 13-03-2020, 星期五, 1030-1100

   09/03/2020
  • 形意本源 (上) / (Nepali) सिङ्ग्यीको उदय (भाग १)

   形意本源 (上) / (Nepali) सिङ्ग्यीको उदय (भाग १)

   (Nepali) सारांश सिङ्ग्यी क्वान चीनिया मार्शल आर्ट्सको तीन प्रमुख "आन्तरिक शैली' हरु मध्ये एक हो। जसरी शाङ्सीका मानिसहरुले युद्ध भूमिमा जोडतोडका साथ् युद्ध गरेका थिए, सिङ्ग्यी क्वानमा पनि आक्रामक, तगडा चालहरु र विस्फोटक शक्ति जस्ता विशेषताहरु छन्। भनिन्छ कि, प्रारम्भिक किङ्ग राजकुल बेला, जब योद्धा जी जैकले पुरानो बौद्ध मन्दिरमा यु फे फिस्ट किताब भेट्टाए, उनी निकै प्रेरित भए। उनले भालो बोकेर गरिने लडाई नरोजी मुक्काबाजी छाने जसको शैलीमा आन्तरिक र बाहिरी समन्वय चाहिन्थ्यो। उक्त मुठ्ठीको नाम थियो "माइन्ड एण्ड इण्टेन्सन बक्सिङ्ग" - सिङ्यी क्वानमा ६ वटा पक्षहरु समावेश भए। जब लि लोनेङ्गलाई हस्तान्तरण गरियो, उनले इण्टेन्सन अफ द फिस्टलाई जोड दिए जसले यस पहललाई अगाडी लगे र अन्तमा शैलीको रुपमा विकास भयो - त्यसैले यसको नाम सिङ्ग्यी क्वान 'फर्म एण्ड इण्टेन्सन बक्सिङ्ग' रहन गयो। पछि, वाङ जियाङ्झाईले यसलाई "आशय" खाले बक्सिङ, यी क्वान, मा परिवर्तन गर्ने नियतका साथ यो तरिकालाई त्याग्नुभयो। किङ्ग राजवंशदेखि, शाङ्सीका व्यापारीहरु घरदेखि टाँढा र लुटपाटको खतरामा रहन्थे। जरुरतका कारण, शाङ्सी भूभागमा अनुरक्षण गर्ने व्यक्तिहरु थिए, तर काबिल व्यक्तिहरु मात्र बाँकी रहन्थे। यसरि सिङ्ग्यी क्वान विश्व भरि फैलिएको थियो। सिङ्यी क्वान देखि सिङ्ग्यी क्वानसम्म र त्यसपछि यी क्वानमा आउँदा, धेरै वर्षहरुमा थुप्रै परिवर्तनहरु भईसकेको थियो। पुरानो र नयाँ बक्सिङ्ग शैली बीचको भिन्नता र मार्शल आर्ट्स सिक्नेहरुको जीवनभरिको खोजले सिकिरहेका र सिकाउनेहरुको विकास गरेको थियो। तिनीहरुको सम्बन्धहरु अन्तर-सम्बन्धित थिए। फिलिप नङ र जेरी युङ्ग शाङ्सी, हेबेई र हङकङमा आउने जाने गरेका थिए, त्यति बेलै उनीहरुले दाइ जिन्यी क्वान, सुंगको सिङ्ग्यी क्वान र हङकङका यी क्वानका गुरुहरुलाई भेटेर "पास्ट मार्शल ग्राउण्ड" को इतिहासको बारेमा व्यक्तिगत रुपमा जानकारी लिएका थिए। प्रसारण सुचना: 02-03-2020, सोमबार, 1730-1800 (पुन: प्रसारण) 05-03-2020, बिहिवार, 0630-0700 06-03-2020, शुक्रबार, 1030-1100 形意拳位列中國三大內家拳法,充滿山西人之硬朗雄勁質樸感、傲然百戰沙場之氣慨。據傳清初武人姬際可,在古剎之中得到岳飛拳譜,深受感悟,化槍為拳,講求內外合一,擅用整勁,取名心意六合拳。傳至李洛能為之一變,拳法以意為始,以形為終,故名形意。後有王薌齋捨形取意,蛻變出意拳。清代以來晉商經商在外,常患盜賊襲擊,需求所致,山西境內鏢局林立,唯有能者興。由是,起源於此的形意拳,得以傳揚天下。 自心意拳至形意拳至意拳,形意一系屢經演變,古代武業與現代武藝的分歧、武者畢生的追求、師生教與學的相長,種種啟示環環相扣。 伍允龍、楊永勣來回於山西、河北、香港,拜訪戴氏心意拳、宋氏形意拳及香港意拳名師,親覓一個「逝去武林」的今昔。 播映日期: 02-03-2020, 星期一, 1730-1800 (重播) 05-03-2020, 星期四, 0630-0700 06-03-2020, 星期五, 1030-1100

   02/03/2020