X

熱門

選戰2021 – 功能界別論壇

簡介

GIST

最新

LATEST
11/12/2021

教育界

【選戰2021 – 功能界別論壇】教育界

A1文詩詠 職業:校長                          政治聯繫:獨立候選人
A2林日豐 職業:                           政治聯繫:   
A3丁健華 職業:教育機構總監  政治聯繫:香港幼稚園教育專業交流協會
A4林泳施 職業:群育學校校長 政治聯繫:   
A5朱國強 職業:校長                            政治聯繫:香港教育工作者聯會

11/12/2021 - 足本 Full (HKT 08:04 - 09:00)

11/12/2021 - 教育界

重溫

CATCHUP
X
  • 網站獲奬:

  • 在新分頁開啟第五屆傳媒轉型大獎
  • 在新分頁開啟2014優秀網站選舉十大優秀網站