X

熱門

動人的中國旋律

簡介

GIST

主持人:黎曉君

香港電台第五台經典中國音樂節目「動人的中國旋律」,在空中與您分享不同中樂的韻味。

最新

LATEST
23/03/2019

歌曲選播

1.      馬頭琴演奏 - <月亮月亮>

 

2.      古箏演奏 - <情人的眼淚>

 

3.      管弦樂 - <二泉映月>

 

4.      民樂合奏 - <秦韻>

 

5.      宮廷燕樂 - <玉芙蓉>

 

6.      彈撥樂團 - <雨>

 

7.      笛子排簫領奏 - <春天裏>

 

8.      簫演奏 - <雲門夜雨>

23/03/2019 - 足本 Full (HKT 19:04 - 20:00)

重溫

CATCHUP
X
  • 網站獲奬:

  • 在新分頁開啟第五屆傳媒轉型大獎
  • 在新分頁開啟2014優秀網站選舉十大優秀網站