X

熱門

寓言,是一種諷刺文學,幽默,是其最鮮明的特徵,也是其藝術生命。

  文化四合院 - 中國寓言

  簡介

  GIST

  寓言,是一種諷刺文學,幽默,是其最鮮明的特徵,也是其藝術生命。
  寓言選材自日常生活的事情,諷刺對象是似曾相識的人物。因此,能夠在極小的篇幅之中,發揮極大的邏輯力量,在會心微笑之中,表現出深刻的諷喻精神。
  本節目選取中國著名寓言,除了將原文朗誦,同時更以戲劇形式演繹,再由陳耀南博士分析箇中哲理。

  陳耀南主持、鍾偉明朗誦
  逢星期六晚八時至八時半,香港電台第五台播出

  最新

  LATEST
  19/01/2019

  #121 蹶叔

  |
  蹶叔 《郁離子》

  蹷叔好自信而喜違人言、田於龜陰,取其原為稻,而隰為粱。其友謂之曰:「粱喜亢,稻喜濕,而子反之,失其性矣,其何以能獲?」弗聽,積十稔而倉無儲,乃視於其友之田,莫不如所言以獲,乃拜曰:「予知悔矣。」既而商於汶上,必相貨之急於時者趨之,無所往而不與人爭,比得而趨者畢至,輒不獲市。其友又謂之曰:「善賈者收人所不爭,時來利必倍,此白圭之所以富也。」弗聽,又十年而大困,復思其言而拜曰:「予今而後不敢不悔矣。」他日以舶人手於海,要其友與偕,則泛濫而東,臨於巨淵。其友曰:「是歸墟也,往且不可復。」又弗聽,則入於壑之中,九年得化鯤之濤,噓之以還。比還而髮盡白,形如枯臘,人無識之者。乃再拜稽首,以謝其友,伸天而矢之曰:「予所弗悔者有如日。」其友笑曰:「悔則悔矣,夫何及乎?」人謂蹷叔三悔以沒齒,不如不悔之無憂也。
  |

  19/01/2019 - 足本 Full (HKT 20:05 - 20:32)

  預告

  UPCOMING
  26/01/2019

  #122 腹䵍行義殺子 / 牛缺遇盜

  |
  腹䵍行義殺子《呂氏春秋》

  墨者有巨子腹䵍,居秦,其子殺人。秦惠王曰:「先生之年長矣,非有它子也,寡人已令吏勿誅矣。先生之以此聽寡人也。」腹䵍曰:「墨者之法曰:『殺人者死,傷人者刑。』此所以禁殺、傷人也。夫禁殺、傷人者,天下之大義也。王雖為之賜,而令吏勿誅,腹䵍不可不行墨者之法。」不許惠王,而遂殺之。子,人之所私也;忍所私以行大義,巨子可謂公矣。

  牛缺遇盜《呂氏春秋》

  牛缺居上地大儒也,下之邯鄲,遇盜於耦沙之中。盜求其橐中之載則與之,求其車馬則與之,求其衣被則與之。牛缺出而去。盜相謂曰:「此天下之顯人也,今辱之如此,此必愬我於萬乘之主,萬乘之主必以國誅我,我必不生,不若相與追而殺之,以滅其跡。」於是相與趨之,行三十里,及而殺之。
  |

  重溫

  CATCHUP
  X
  • 網站獲奬:

  • 在新分頁開啟第五屆傳媒轉型大獎
  • 在新分頁開啟2014優秀網站選舉十大優秀網站