X

熱門

我是你的後援會 我是你的後援會

  我是你的後援會

  簡介

  GIST

  主持人:波盛,阿一

  阿一、波盛,一高一低,一肥一瘦,唯一共通點,乃同樣是「毒男」。

  「毒男」的志願,是參加「妳」的後援會,為妳遮風擋雨,為妳兩脇插刀,妳願意來聽我們表白嗎?

  最新

  LATEST
  30/03/2019
  相片集
  相片集

  發音同本節目監製一樣嘅Karmen Tsang係上屆工展小姐!

  【JQ傾 撳住拎】
  Karmen Tsang係上屆嘅工展小姐,究竟一個工展小姐係會做啲咩﹖

  【波盛阿一長又長 我倆友誼比她長】
  陳詩欣推出新派台歌喇!
  佢喺煲電話粥年代拍拖係點﹖

  30/03/2019 - 足本 Full

  重溫

  CATCHUP
  02 - 03
  2019
  香港電台第二台

  30/03/2019

  23/03/2019

  16/03/2019

  09/03/2019

  02/03/2019

  23/02/2019

  16/02/2019

  08/02/2019

  02/02/2019

  X
  • 網站獲奬:

  • 在新分頁開啟第五屆傳媒轉型大獎
  • 在新分頁開啟2014優秀網站選舉十大優秀網站