X

熱門

background
  直播中

  直播中

  100 Fun
  上周

  節目表

  下周
  100 Fun
  七月
  • 星期一

   10

   /

   07

  • 星期二

   11

   /

   07

  • 星期三

   12

   /

   07

  • 星期四

   13

   /

   07

  • 星期五

   14

   /

   07

  • 星期六

   15

   /

   07

  • 星期日

   16

   /

   07

  • 星期一

   17

   /

   07

  • 星期二

   18

   /

   07

  • 星期三

   19

   /

   07

  • 星期四

   20

   /

   07

  • 星期五

   21

   /

   07

  • 星期六

   22

   /

   07

  • 星期日

   23

   /

   07

  • 星期一

   24

   /

   07

  • 星期二

   25

   /

   07

  • 星期三

   26

   /

   07

  • 星期四

   27

   /

   07

  • 星期五

   28

   /

   07

  • 星期六

   29

   /

   07

  • 星期日

   30

   /

   07

  重播節目重播節目
  英文節目英文節目
  不作網上播放不作網上播放
  節目只可以在香港播放節目只可以在香港播放
  家長指引家長指引
  成年觀眾成年觀眾

  時局

  FOCAL

  好戲

  DRAMA

  家常

  FAMILY

  文化

  CULTURE

  外語

  FOREIGN

  सांस्कृतिक सम्पदा - कहिल्यै अन्त्य नहुने बाटोहरू Cultural Heritage – Never Ending Trails (Nepali Subtitled)

  चीनको नदी र हिमाली परिदृश्यहरु साथ-साथै विकास भएको मानव सभ्यताहरुका ईतिहासहरु खोज्नु।

  Tracing the history of human civilizations flourished along the rivers and mountainous landscapes in China.

   

  भाग 7  चट्टानको खजाना

  Episode 7  The Treasure on the Rock

  First run पहिलो प्रसारण : 10/07, 1730-1800 

  港告

  AD
  凝視香港三十秒

  凝視香港三十秒新一浪

  凝視香港30秒,新一浪,一觸即發!7位著名導演,包括張堅庭、劉國昌、許學文、黃偉傑、黃進、翁子光繆浩昌,率先透過鏡頭,各自分享「二十」的故事。
  誠邀你,一起以「二十」為題目,攝製30秒短片並上載到本網頁,藉著光影創作,分享個人視野。經審批後,符合資格的影片可於本站展出,優秀作品或有機會於港台電視31頻道播放,讓全城看見你的創作。
  查詢電郵:hk30s@rthk.hk

  2017電視節目欣賞指數第一階段調查結果

  2017電視節目欣賞指數

  第一階段的欣賞指數排名最高20個節目當中,香港電台製作的節目有7個,而由無綫電視、ViuTV及有線電視製作的分別佔5、4及4個。

  特備

  SPECIALS

  自選

  PODCASTS