X

熱門

background
  直播中

  直播中

  節目表

  五月六月
  • 星期一

   29

   /

   05

  • 星期二

   30

   /

   05

  • 星期三

   31

   /

   05

  • 星期四

   01

   /

   06

  • 星期五

   02

   /

   06

  • 星期六

   03

   /

   06

  • 星期日

   04

   /

   06

  重播節目重播節目
  英文節目英文節目
  不作網上播放不作網上播放
  節目只可以在香港播放節目只可以在香港播放
  家長指引家長指引
  成年觀眾成年觀眾

  時局

  FOCAL

  好戲

  DRAMA

  家常

  FAMILY

  健康

  HEALTH

  文化

  CULTURE

  外語

  FOREIGN

  सांस्कृतिक सम्पदा - कहिल्यै अन्त्य नहुने बाटोहरू Cultural Heritage – Never Ending Trails (Nepali Subtitled)

  चीनको नदी र हिमाली परिदृश्यहरु साथ-साथै विकास भएको मानव सभ्यताहरुका ईतिहासहरु खोज्नु।

  Tracing the history of human civilizations flourished along the rivers and mountainous landscapes in China.

   

  भाग 1  बादल भित्रको गाउँ

  Episode 1  A Village in the Clouds

  First run पहिलो प्रसारण : 29/05, 1730-1800 

  港告

  AD
  2016電視節目欣賞指數

  2016電視節目欣賞指數

  全年綜合結果公布!

  香港電台電視節目於過去一年取得豐碩成績,連續十九年獲「電視節目欣賞指數調查」全年最高平均欣賞指數的殊榮,而全年首二十位最高欣賞指數節目中,港台製作佔九個 。

  招募年輕Slash採訪特工隊

  招募年輕Slash採訪特工隊

  自拍零死角、光速嘅轉數、非凡嘅社會觸覺...
  如發覺自己擁有以上才華,就唔好成日匿埋係屋企,成為我地熱血嘅一份子,Join Us!

  採訪特工隊報名表格

  特備

  SPECIALS

  自選

  PODCASTS